Architekci Przyszłości II

Zakończylismy projekt Architekci Przyszłości II

Projekt Architekci Przyszłości II finansowany był ze środków firmy State Street.

W projekcie brało udział 13 młodych ludzi wieku 14-19 lat. Uczestnicy z skorzystali z wyjazdu integracyjnego, warsztatów z obszaru: zdrowia, pracy, prawa, zarządzania finansami oraz organizacji czasu wolnego.  Został również przeprowadzony trening umiejętności społecznych.