Projekt "Architekci Przyszłości" zakończony

Pilotażowy projekt "Architekci Przyszłości", realizowany przez Fundację "Znaczenie"  na terenie Krakowa od listopada zeszłego roku, zakończył się 31.10.2015r.

Przypomnijmy, że celem projektu było wsparcie młodzieży w drodze usamodzielniania się, tak aby uczestnicy projektu rozwinęli umiejętności oraz zdobyli wiedzę z obszarów:

- współpracy

- ról grupowych

- własnej wartości

- radzenia sobie ze stresem i trudnościami

- motywacji

- wyboru ścieżki zawodowej

- radzenia sobie ze sprawami urzędowymi

- dbanie o zdrowie

- poznanie własnych praw i obowiązków w życiu dorosłym

- twórczego rozwiązywania problemów.

Do projektu przystąpiło ostatecznie 9 osób, a zakończyło w pełnym zakresie 5.

Uczestnicy w trakcie realizacji projektu przeszli przez 40 godzinny trening umiejętności społecznych, mieli możliwośc odbycia indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym. W drugiej części projektu natomiast każdy z uczestników, miał przydzielonego asystenta osoby usamodzielniającej się, z którym pracował nad wybranym obszarem w danym miesiącu. Spotkania te były podsumowywane podczas warsztatów, na których m.in. były nagrywane scenki, które złożyły się na stworzenie filmu na zakończenie projektu.

Finałem projektu była uroczysta kolacja uczestników oraz kadry realizującej projekt, z obejrzeniem filmu, wręczeniem upominków i dyplomów uczestnikom projektu oraz wzajemnymi podziękowaniami.

Obecnie Fundacja "Znaczenie" przygotowuje się do realizacji nowego projektu dla młodzieży usamodzielniającej się z terenu Krakowa, który będzie wykorzystywał elementy pilotażu oraz nowe pomysły Fundacji, które powstały podczas realizacji "Architektów Przyszłości".