Działalność Fundacji

Projekty realizowane przez Fundację "Znaczenie" można podzielić na 2 obszary:

Pierwsze dotyczą pracy asystenckiej w diadach (kobieta - mężczyzna) z rodzinami dysfunkcyjnymi i wieloproblemowymi zagrożynymi dezintegracją lub w których dzieci zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak też generalnie skupiają się na szeroko pojętym wspieraniu rodzin.

Drugie związane z dogoterapią a ich celem jest edukowanie zwłaszcza dzieci o właściwych zachowaniach wobec zwierząt, jak również wykorzystywanie psa do terapii dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami.

 

W ostatnim czasie realizowane były dwa projekty :

"Rodzina ma Znaczenie" finansowany ze środków PO FIO realizowany od czerwca 2012 do września 2013.

"Bezpieczne przywiązane" finansowany przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu "Bezpieczne Dzieciństwo 2012"

 

Naszym dodatkowym działaniem jest tworzenie spektakli o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym.

W 2012 roku powstał pierwszy spektakl Fundacji pt. "Początek", więcej informacji o spektaklu tutaj.

W 2013 roku powstał drugi spektakl pt.  "Dzieci Kowalskich", więcej informacji o spektaklu tutaj.