Naszą pracę najlepiej oddaje misja i wizja Fundacji:

Misją Fundacji jest:

  • upowszechnianie idei pracy z rodziną biologiczną w oparciu o zasoby systemu rodzinnego,
  • edukowanie osób pracujących na rzecz rodziny,
  • zmiana w sposobie postrzegania rodziny przez osoby pracujące  na jej rzecz,
  • zapobieganie dezintegracji rodziny oraz pomoc w jej reintegracji,
  • rozpowszechnianie nowatorskich metod pracy i terapii z różnymi grupami odbiorców.

Wizja Fundacji:
Każda rodzina z trudnościami ma zasoby do pokonania przeszkód, poprzez aktywne uczestniczenie w poprawie sytuacji, zarówno rodzica jak i dziecka.

Każda osoba pracująca z rodziną:
SZANUJE : podmiotowość godność i prawo do samostanowienia rodziny.
POZNAJE: historię rodziny i jej wartości, przekonywania, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
POSZUKUJE:  źródeł motywacji do zmiany.
TOWARZYSZY: w procesie zamiany rodziny, dostosowując  się do jej możliwości.
POZOSTAWIA Rodzinę:  świadomą, odpowiedzialną, samodzielnie poszukującą pomocy.

 

statut fundacji