Szkoła Usamodzielnienia

Fundacja "Znaczenie" od 2017 roku dzięki środkom z dotacji od firmy State Street realizuje projekt "Szkoła Usamodzielnienia", który powstał jako kontynuacja wcześniejszych projektów "Architekci Przyszłości" i "Architekci Przyszłości II".

Celem projektu jest przede wszystkim nabycie kompetencji społecznych i przygotowanie do dorosłego życia młodzieży w wieku usamodzielnienia, tj. 15-19 lat z pieczy zastępczej lub rodzin biologicznych potrzebujących wsparcia, z terenu Krakowa i okolic.

Obecnie projekt realizowany jest dla 2 klas czyli klasy "0" (Kadeci) oraz klasy "I" (Kreatorzy codzienności). W tym roku planujemy uruchomic również klasę "2" czyli Architektów Przyszłości.

W ramach szkoły odbywają się spotkania ze specjalistami, doradztwo zawodowe, zostało utworzone miejsce spotkań dla młodzieży w postaci tzw. "Kafejki", odbywają się warsztaty z kamerą oraz wyjazdy integracyjne i wyjścia do miejsc związanych z kulturą i sztuką.

Na bieżąco można śledzic wydarzenia realizowane w ramach Szkoły Usamodzielnienia na naszym facebookowym fanpage'u.