Zakończyliśmy projekt dla rodzin biologicznych -"Rodzina Razem II"

Projekt Rodzina Razem II był projektem skierowanym do 10 rodzin z Krakowa, w których doszło do dezintegracji czyli umieszczenia dzieci w systemie pieczy zastępczej. W trakcie pół rocznej pracy nad sobą rodzice zwiększyli swoje kompetencje rodzicielskie w obszarze opiekuńczo-wychowawczym oraz w obszarze rozumienia potrzeb swoich i dziecka. Mieli  okazję poprawić  funkcjonowanie w obszarze społecznym. W projekcie wzięli udział zarówno rodzice, którzy starają się o odzyskanie pełnię władzy rodzicielskiej oraz tacy, którzy taką władzę ponownie otrzymali na drodze sądowej oraz rodzice nieletni.

Osią projektu była Wielorodzinna Terapia Grupowa. Rodzice mieli również okazję uczestniczyć w weekendowym wyjeździe terapeutycznym.

W całym projekcie wzięło udział: 12 rodziców biologicznych, 19 dzieci.
 

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.