Rodzina ma Znaczenie

eng version

Projekt  "Rodzina ma Znaczenie" czerwiec 2012- wrzesień 2013.

Projekt opiera się na pracy z 10 rodzinami z terenu Gminy i Miasta Słomniki. Są to rodziny z wieloma problemami, w szczególności takie, w których występuje ryzyko umieszczenia dzieci w formach opieki zastępczej i/lub rodziny, w których do takiej sytuacji już doszło w ciągu ostatniego roku i/lub rodziny, które w ostatnim roku odzyskały władzę rodzicielską i ich dzieci wróciły do domu rodzinnego. Realizacja projektu ma wspierać proces reintegracji rodziny, czyli spowodować powrót lub utrzymanie dzieci, z rodzin objętych wsparciem, w środowisku rodzinnym. Poprzez realizację projektu planujemy spośród wytypowanych 10 rodzin objęcie 5 z nich indywidualną pracą asystentów rodzin (diady asystenckiej: mężczyzna i kobieta) a wszystkich 10 rodzin pakietem usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań rodzin (nie wszystko dla wszystkich), w tym:


a. konsultacje specjalistyczne (np. prawnik, psychiatra, seksuolog, terapeuta uzależnień, mediator, psychoterapeuta rodzinny psycholog dziecięcy, logopeda)- dla 10 rodzin w tym 5 objętych usługą asystentów,
b. zajęcia grupowe dla rodziców ("Szkoła dla Rodziców", „Rodzeństwo bez rywalizacji”.)- dla 10 rodzin w tym 5 objętych usługą asystentów,
c. grupa wsparcia dla rodziców- dla 10 rodzin w tym 5 objętych usługą asystentów,
d. diagnoza psychologiczna, logopedyczna, neurologiczna pod kątem FAS lub innych deficytów związanych z trudnościami w nauce lub problemami emocjonalnymi- dla dzieci
z 10 rodzin w tym 5 objętych usługą asystentów,
e. dogoterapia- dla dzieci z 10 rodzin w tym 5 objętych usługą asystentów;

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie dezintegracji rodzin z terenu Miasta i Gminy Słomniki poprzez poprawę w okresie realizacji projektu funkcjonowania rodziców w obszarze psychicznym, rodzicielskim, społecznym oraz obywatelskim.

Kwota projektu to 195960 zł z czego 156400 zł to środki pochodzące z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dniem 30 września 2013 roku zakończono realizację projektu "Rodzina ma Znaczenie" na terenie Gminy i Miasta Słomniki. Przez prawie półtora roku pracowaliśmy z 11 rodzinami  zapewniając im wsparcie asystentów rodzin i specjalistów, organizując warsztaty i zajęcia dla dzieci a także wyjazdy integracyjne dla rodzin. Podsumowanie oraz szczegółowy opis z przebiegu projektu można znaleść w raporcie, który został przygotowany na jego zakończenie.

Raport  z realizacji projektu