Ludzie fundacji

Zarząd Fundacji:

Magdalena Wróblewska - Prezeska Fundacji „Znaczenie”.

Psycholożka, psychoterapeutka. Absolwentka 4letniego Kurs Terapii Rodzin w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce traumy wczesnodziecięcej i zaburzeń przywiązania.

Ma doświadczenie w pracy z rodzinami o niskiej motywacji do zmiany i niskim statusie społecznym. Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla rodziców pod kątem budownia bezpiecznego stylu przywiązania z dzieckiem. Realizatorka Szkoły dla Rodziców oraz programu pt. Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą wg J.D Schooler. Ukończyła kurs Multi Family Therapy prowadzy przez Eia Asena z Anna Freud Center w Londynie.

Od 2007 roku lat swoją praktykę terapeutyczną poddaje stałej superwizji, obecnie u dwóch superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w polskich i zagranicznych szkoleniach i konferencjach dotyczących psychoterapii.

Z Fundacją „Znaczenie” związana od poczatku jej powstania. Jest współautorką projektów: Najpierw Rodzina, Rodzina ma Znaczenie oraz autorką projektu Rodzina Razem. Inicjatorka powstania Bezpiecznego Miejsca Spotkań dla rodziców  i dzieci w trudnej sytuacji okołorozwodowej i opiekuńczej.  Pracuje z rodzinami metodą terapii wielorodzinnej.
Pływanie, kontakt z przyrodą, kino studyjne oraz praktyka uważności to jej sposoby na odnajdywanie równowagi wewnętrznej. Ma za sobą dalekie podróże i planuje kolejne w poszukiwaniu balansu pomiędzy pomaganiem a życiem prywatnym.
 

Kontakt: mwroblewska.fundacjaznaczenie@gmail.com

telefon: 519 735 050

 

 

Mariusz Węc - pomysłodawca, założyciel Fundacji „Znaczenie”. Obecnie członek zarządu.  Z wykształcenia mgr pedagogiki ukończonej na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ciągle poszerza swoją wiedzę w szkole psychoterapii systemowej. Ponadto dogoterapeuta, od 2009 roku posiadacz biszkoptowej suczki Quini rasy golden retriever z którą dumnie pomaga dzieciom niepełnosprawnym i edukuje najmłodszych w szkołach. Od połowy 2012 roku z zapałem wspiera rodziny zastępcze na terenie powiatu Dąbrowskiego jako koordynator pieczy zastępczej. W latach 2010-2016 prezes Fundacji „Znaczenie”
Zainteresowania to-  muzyka, krzyczenie do mikrofonu, pomaganie innym, kontakt z ludźmi.

Kontakt: biuro@fundacjaznaczenie.pl

 

Martyna Feliks - członek zarządu Fundacji. Z wykształcenia pedagog, doradca zawodowy, instruktor tańca, z pasji społecznik. Przeszła przez wszystkie możliwe sektory zatrudnienia, co daje jej możliwość szerokiego spojrzenia na różne zagadnienia społeczne. Doświadczenie zawodowe najpierw zdobywała w administracji publicznej działając głównie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim, a następnie w sektorze prywatnym przy realizacji projektów unijnych jako specjalista ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, którym to pomagała wejść lub powrócić na rynek pracy. Posiada też doświadczenie jako doradca zawodowy w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi. Od kilku lat stara się wiązac głównie z III sektorem przy realizacji projektów głównie dla osób z niepełnosprawnościami jako doradca, pośrednik pracy. Lubi angażowac się też w ciekawe przedsięwzięcia takie jak współpraca z jednym z krakowskich stowarzyszeń przy realizacji spektaklu tanecznego dla osób z zespołem Down'a.
Aktualnie odnajduje się w nowej roli jako mama rocznej córeczki, która pochłania ją w 90%. Jednak kontakt ludźmi, podróże i odpoczynek w górach oraz praktykowanie jogi nadal pozostają jej pasjami.

Kontakt: mfeliksfundacjaznaczenie@gmail.com

Rada Nadzorcza:

Paweł  Filip Gajda - absolwent Akademii Pedagogicznej i Uniwerystetu Pedagogicznego w Krakowie, obecnie nauczyciel w Szkole Podstawowej w Proszowicach, oligofrenopedagog i pedagog z 10 letnim stażem, zawodowo zajmuje się pracą z dziećmi o szczególnych potrzebach wychowawczych, edukacyjnych i rozowjowych, pracą na rzecz dobra dziecka, wzmacniania kompetencji rodzicielskich oraz budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i jego rodziną. Inicjator wielu akcji integrujących i promujących rodzinę jako wartość.  Z Fundacją związany od 2012 r.
Po godzinach muzyk amator, organizator warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży.

Współpracownicy i wolontariusze:

Dorota Bek - z Fundacją „Znaczenie” związana od lipca 2012 r. Magister ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera. Posiada doświadczenie związane z zarządzaniem projektami w organizacjach pozarządowych oraz w firmach sektora prywatnego.
Obecnie specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych i jest zatrudniona przez jednego z beneficjantów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stanowisku koordynatora projektów.
Lubi tańczyć, zwiedzać i gotować. Obecnie przyjaciel Fundacji "Znaczenie" i doradzca.

 

 

 

Justyna Bąk - absolwentka Psychologii Stosowanej UJ. Na co dzień koordynuje prace w Placu Rozwoju oraz prowadzi zajęcia adaptacyjne dla maluchów. W Fundacji "Znaczenie" działa od 2 lat. Wolontaryjnie pracuje z rodzinami oraz udziela korepetycji najmłodszym podopiecznym. Zainteresowanie systemową pracą z rodzinami pogłębia w czasie całościowego kursu systemowej terapii rodzin.
Marzy o tym, aby zostać terapeutą rodzinnym i wyjechać w długą podróż na koniec świata.

Najbardziej wytrwała i rzetelna wolontariuszka Fundacji "Znaczenie".

 

 

   Zapraszamy do współpracy!