O Fundacji

Na tej stronie mogą Państwo zapoznać się bliżej z działalnością Fundacji oraz z ludźmi, którzy ją tworzą.

Fundacja powstała 18 listopada 2010 roku z inicjatywy Mariusza Węca- Prezesa Fundacji i jego doświadczeń jako wychowacy w jednym z domów dziecka. Założeniem Fundacji jest aby skupiała ona osoby, chcą poświęcić się pracy z rodzinami biologicznymi, którym odebrano dzieci lub istnieje takie ryzyko. Dostrzegając sens i potrzebę intensywnej pracy z tymi rodzinami wprowadziliśmy do rodzin diady asystenckie (kobieta- mężczyzna), a teraz widzmy, że ta praca przynosi wymierne efekty. Mając już pewne doświadczenie chcemy dzielić się nim i zachęcać do współpracy przy tworzeniu nowego systemu wsparcia nad rodzinami.