Projekty Fundacji

W tej zakładce mają Państwo możliwość zapoznania się z projketami zrealizowanymi przez Fundację "Znaczenie"  jak i tymi będącymi w trakcie realizacji.

Do tej pory udało nam się zrealizować następujące projekty:

"Najpierw rodzina" w 2012 roku finansowany ze środków Towarzystwa Nasz Dom z Warszawy.

"Bezpieczne przywiązanie" w 2012 roku ze środków Fundacji Dzieci Niczyje.

"Rodzina ma Znaczenie" 2012-2013 rok ze środków PO FIO. Projekt ten był kontynuowany do połowy 2014 roku ze środków sponsorskich od firmy State Street.

 "Rodzina razem" finansowany z Funduszy EOG.

"Rodzina razem II" 

"Architekci Przyszłości"

"Achitekci Przyszłości II"

 

Obecnie realizujemy:

Szkoła Usamodzielnienia