Szkoła Usamodzielnia

Jest kontynuacją zrealizowanych dotychczas projektów „Architekci Przyszłości”, „Architekci Przyszłości II” i  przede wszystkim Szkoły Usamodzielnienia w roku szkolnym 2017/2018. Projekt skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat, przebywających w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej z miasta i powiatu Krakowskiego i gmin ościennych. Celem projektu  jest zwiększenie kompetencji osobistych niezbędnych w pomyślnym przejściu przez proces usamodzielnienia się oraz poprawa funkcjonowania młodych ludzi w społeczeństwie.

Nasze projekty

Architekci Przyszłości

Beneficjentami projektu było 9 osób z terenu Krakowa z placówek opiekuńczo-wychowawczych lub z rodzin zastępczych w wieku usamodzielnienia tj. 14-19 lat.

Celem projektu było wsparcie młodzieży w drodze usamodzielniania się, tak aby uczestnicy projektu rozwinęli umiejętności oraz zdobyli wiedzę z obszarów: współpracy, ról grupowych, własnej wartości, radzenia sobie ze stresem i trudnościami, motywacji, wyboru ścieżki zawodowej, radzenia sobie ze sprawami urzędowymi, dbania o zdrowie, poznania własnych praw i obowiązków w życiu dorosłym, twórczego rozwiązywania problemów.

Projekt składał się z dwóch części. Pierwszą z nich był trening kompetencji społecznych, który trwał przez sześć miesięcy. W drugiej części projektu uczestnicy otrzymali indywidualne wsparcie asystenta usamodzielnienia się oraz raz w miesiącu uczestniczyli w grupowych warsztatach. Tematy tych spotkań były wybierane przez uczestników.

W trakcie tej części projektu został stworzony film zbierający uzyskane przez uczestników informacje. Jest to dla nich pamiątka, a także “instrukcja” dorosłego życia na przyszłość.

Dodatkowo w trakcie projektu uczestnicy korzystali z indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym.

Młodzież dzięki projektowi „Architekci przyszłości” zdobyła wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego kierowania życiem w dorosłości. Dzięki treningowi interpersonalnemu uczestnicy dowiedzieli się jakie są ich mocne i słabe strony, sprawdzili się w sytuacjach związanych z współpracą, rywalizacją, pracą grupową oraz rozwiązywaniem problemów. W drugiej części projektu, uczestnicy poznali konkretne sposoby radzenia sobie z zadaniami człowieka dorosłego. Dzięki asystentowi usamodzielnienia w bezpiecznych warunkach przećwiczyli rozwiązywanie problemów takich jak: szukanie mieszkania, dbanie o zdrowie, staranie się o pracę oraz wiele innych. Uczestnicy zdobyli też wiedzę na temat swoich zainteresowań i potencjału, mieli możliwość nauczenia się pisania CV i listu motywacyjnego.

Architekci Przyszłości II

W projekcie brało udział 13 młodych ludzi wieku 14-19 lat z Krakowa i gmin ościennych przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy z skorzystali z wyjazdu integracyjnego, warsztatów z obszaru: zdrowia, pracy, prawa, zarządzania finansami oraz organizacji czasu wolnego.  Został również przeprowadzony trening umiejętności społecznych. Uczestnicy, którzy ukończyli projekt otrzymali środki na zrealizowanie wybranego przez siebie kursu min. kurs cukiernika, kurs robienia paznokci, kurs tworzenia muzyki, kursy prawa jazdy kategorii A i B.

 

Czytaj więcej

Szkoła Usamodzielnienia 2017/2018

Celem projektu było przede wszystkim nabycie kompetencji społecznych i przygotowanie do dorosłego życia młodzieży w wieku usamodzielnienia, tj. 15-19 lat z pieczy zastępczej lub rodzin biologicznych potrzebujących wsparcia, z terenu Krakowa i okolic.

W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowane zostały dwie klasy  Kadeci oraz klasy Kreatorzy codzienności. W ramach szkoły odbyły się spotkania ze specjalistami, doradztwo zawodowe, zostało utworzone miejsce spotkań dla młodzieży w postaci tzw. “Kafejki”, odbyły się warsztaty z kamerą oraz  dwa wyjazdy integracyjne,wyjścia do miejsc związanych z kulturą i sztuką. Na koniec projektu młodzież wyjechała na trzy dniowy wyjazd, którym sami zaplanowali i zorganizowali.

Aktualny projekt

Szkoła Usamodzielnienia 2018/2019

Projekt skierowany do młodzieży w wieku 15-19 lat, przebywających w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej z miasta i powiatu Krakowskiego i gmin ościennych. Celem projektu  jest zwiększenie kompetencji osobistych niezbędnych w pomyślnym przejściu przez proces usamodzielnienia się oraz poprawa funkcjonowania młodych ludzi w społeczeństwie.

Szkoła usamodzielnienia składa się z trzech klas.

Czytaj więcej

 

 

Kadeci – klasa I

Dla osób w wieku od 15 do 16,5 lat

Program:

 1. Wyjazd integracyjny.
 2. Zajęcia w Kafejce.
 3. Indywidualne konsultacje.
 4. Wyjazd podsumowujący.

Na początku wyjazd integracyjny, gdzie poznamy się bliżej i aktywnie spędzimy czas. Kafejka będzie miejscem, do którego będziecie mogli przyjść, spotkać się z rówieśnikami, skorzystać z naszego wsparcia w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności. Czas ten umili nam przygotowany wspólnymi siłami posiłek. Będzie to miejsce dzielenia się swoimi zainteresowaniami
i pasjami.
Na spotkania będą zapraszani goście, pasjonaci, którzy podzielą się
z Wami swoim doświadczeniem i tym samym zainspirują do czegoś ciekawego. Atrakcyjną formą spędzania czasu podczas zajęć będą też wyjścia do miejsc kultury. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu. Możecie też liczyć na pomoc doradcy zawodowego. Na zakończenie projektu pojedziemy na wyjazd podsumowujący przygotowany przez starszych kolegów.

Kreatorzy Codzienności – klasa II

Dla osób w wieku od 16,5 do 17,5 lat

Program:

 1. Spotkanie integracyjne w postaci gry terenowej.
 2. Kolacje ze specjalistami.
 3. Doradca zawodowy.
 4. Warsztaty z kamerą.
 5. Wyjazd podsumowujący- zaplanowany i przygotowany przez Was

 

Spotkanie integracyjne w postaci gry terenowej pozwoli nam poznać się bliżej
i fajnie spędzić czas. W działaniach zaplanowanych jest 10 regularnych spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. zdrowia, prawa, kultury
i sztuki. Na warsztatach z kamerą odkryjecie swoje talenty aktorskie. Doradca zawodowy też jest do Waszej dyspozycji. Wyjazd podsumowujący zaplanowany i przygotowany będzie przez Was, z naszą pomocą oczywiście. To Wy zdecydujecie gdzie pojedziemy!

Architekci Przyszłości – klasa III

Dla osób w wieku 17,5-19 lat

Program:

 1. Spotkanie integracyjne w postaci gry terenowej.
 2. Spotkania z pracodawcami.
 3. Warsztat samodzielności.
 4. Nagroda w postaci środków na wybrany przez siebie kurs.

Nasza przygoda rozpocznie się jednodniowym spotkaniem integracyjnym
w postaci gry terenowej
. W działaniach zaplanowanych jest 10 spotkań
z potencjalnymi pracodawcami
. Kolejnym działaniem dla będą warsztaty samodzielności. Za zrealizowane zadania będziecie mogli atrakcyjnie spędzić czas w różnych miejscach kultury. Na zakończenie projektu otrzymacie środki na zrealizowanie wybranego przez siebie kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe. W wyborze kursu pomoże doradca zawodowy.

 

Nasi absolwenci

Architekci Przyszłości II

Szkoła Usamodzielnia 2017/2018