Jesteśmy grupą ludzi, głównie psychologów i psychoterapeutów, pedagogów, nauczycieli, asystentów rodziny, doradców zawodowych, którzy wspólnymi siłami od 2010 roku tworzą Fundację.

Od tego czasu udało nam się zrealizować kilka dużych projektów na rzecz rodzin, młodzieży usamodzielniającej się, stworzyliśmy 2 spektakle terapeutyczne, prowadziliśmy akcje promujące rodzinę, robiliśmy warsztaty np. na temat więzi, czy z dogoterapii.

Przez te kilka lat przewinęło się przez Fundację spore grono osób, jednak teraz tworzymy 3 osobowy zespół składający się na Zarząd Fundacji. Dodatkowo współpracują z nami osoby tworzące Radę Nadzorczą. Współpracujemy również na co dzień z różnymi specjalistami, którzy nas wspierają. Oto my:

Zarząd Fundacji:

 

Mariusz Węc – pomysłodawca, założyciel Fundacji „Znaczenie”.

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą. Prowadzę terapię indywidualną z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz terapię małżeńską i rodzinną. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i ich rodzinami. Obszarem szczególnych zainteresowań jest młody człowiek w okresie poszukiwania własnej tożsamości, w okresie dojrzewania, przeżywający problemy szkolne. Zajmuję się leczeniem fobii szkolnej, depresji młodzieńczej, zaburzeń adaptacyjnych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej.

Kontakt: m.wec.fundacjaznaczenie@gmail.com

 

Martyna Feliks – członek zarządu Fundacji. Z wykształcenia pedagog, doradca zawodowy, instruktor tańca, z pasji społecznik. Przeszła przez wszystkie możliwe sektory zatrudnienia, co daje jej możliwość szerokiego spojrzenia na różne zagadnienia społeczne. Doświadczenie zawodowe najpierw zdobywała w administracji publicznej działając głównie na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Województwie Małopolskim, a następnie w sektorze prywatnym przy realizacji projektów unijnych jako specjalista ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, którym to pomagała wejść lub powrócić na rynek pracy. Posiada też doświadczenie jako doradca zawodowy w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi. Od kilku lat stara się wiązać głównie z III sektorem przy realizacji projektów głównie dla osób z niepełnosprawnościami jako doradca, pośrednik pracy. Lubi angażować się też w ciekawe przedsięwzięcia takie jak współpraca z jednym z krakowskich stowarzyszeń przy realizacji spektaklu tanecznego dla osób z zespołem Down’a.
Aktualnie odkrywa się w nowej roli jako mama, która pochłania ją w 90%. Jednak kontakt ludźmi, podróże i odpoczynek w górach oraz praktykowanie jogi nadal pozostają jej pasjami.

Kontakt: mfeliksfundacjaznaczenie@gmail.com

Piotr Wróbel- członek zarządu Fundacji. Nauczyciel dyplomowany Podstaw Przedsiębiorczości, Wiedzy o Społeczeństwie. Doradca zawodowy, coach, ratownik WOPR. Od wielu lat pracuje w kilku krakowskich szkołach. W wolnym czasie przebiega kilometry w maratonach.

 

Rada Nadzorcza:

Paweł  Filip Gajda – absolwent Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, obecnie nauczyciel w Szkole Podstawowej w Proszowicach, oligofrenopedagog i pedagog z 10 letnim stażem, zawodowo zajmuje się pracą z dziećmi o szczególnych potrzebach wychowawczych, edukacyjnych i rozwojowych, pracą na rzecz dobra dziecka, wzmacniania kompetencji rodzicielskich oraz budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i jego rodziną. Inicjator wielu akcji integrujących i promujących rodzinę jako wartość.  Z Fundacją związany od 2012 r.
Po godzinach muzyk amator, organizator warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży.

Jadwiga Pauli