Rodzina razem

Rodzina Razem to program terapeutyczny adresowany do rodzin przeżywających szczególne trudności w obszarze opiekuńczo wychowawczym. Beneficjentami programu są zarówno rodziny, w których doszło do ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dzieci w systemie opieki zastępczej: rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, jak również rodziny, u których istnieje wysokie ryzyko takiego ograniczenia. Celem projektu jest powrót dzieci pod opiekę rodziców, którzy w sposób bezpieczny będą zaspakajać potrzeby rozwojowe dzieci oraz tworzyć z nimi więź w oparciu o wzajemny szacunek.

Rekrutacja

  1. Lorem ipsum
  2. Lorem ipsum
  3. Lorem ipsum

Czytaj więcej

Rekrutacja

  1. Lorem ipsum
  2. Lorem ipsum
  3. Lorem ipsum

Czytaj więcej

Rekrutacja

  1. Lorem ipsum
  2. Lorem ipsum
  3. Lorem ipsum

Czytaj więcej