Rodzina razem

Rodzina Razem to program terapeutyczny adresowany do rodzin przeżywających szczególne trudności w obszarze opiekuńczo wychowawczym. Beneficjentami programu są zarówno rodziny, w których doszło do ograniczenia władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dzieci w systemie opieki zastępczej: rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze, jak również rodziny, u których istnieje wysokie ryzyko takiego ograniczenia. Celem projektu jest powrót dzieci pod opiekę rodziców, którzy w sposób bezpieczny będą zaspakajać potrzeby rozwojowe dzieci oraz tworzyć z nimi więź w oparciu o wzajemny szacunek.

Projekty Zrealizowane

 1. “Najpierw Rodzina”  sześciomiesięczny projekt zrealizowany dla rodziców dzieci przebywających pod opieką Placówki Opiekuńczo-wychowawczej im. Św. Ludwiki w Krakowie.
 2. “Rodzina ma Znaczenie”  szesnastomiesięczny  projekt realizowany dla rodzin zagrożonych dezintegracją z terenu gminy Słomniki.
 3. “Rodzina Razem”  dwudziestomiesięczny projekt realizowany dla rodzin, w których doszło do dezintegracji poprzez umieszczenie dzieci w opiece zastępczej.
 4. “Rodzina Razem II” sześciomiesięczny projekt realizowany na rzecz rodzin zagrożonych dezintegracją.

Czytaj więcej

Metody pracy z rodziną

 1. Warsztaty Umiejętności Rodzicielskich.
 2. Grupowa Terapia Wielorodzinna.
 3. Terapia Rodzinna.
 4. Psychoedukacja.
 5. Zarządzanie Przypadkiem.
 6. Asystentura rodzinna realizowana w diadach: kobieta i mężczyzna.
 7. Wsparcie prawne.
 8. Wyjazdy weekendowe dla rodzin  o charakterze terapeutycznym.

Czytaj więcej

Rekrutacja

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 •  gotowość do zaangażowania rodziców  do uczestniczenia w proponowanym programie,
 • dobrowolność,
 • trzeźwość przez okres minimum pół roku

 

Czytaj więcej

Obecnie nie prowadzimy naboru do projektu.